Innoveren in het MKB.

Waarom is het belangrijk en waar begin ik?

Iets moet veranderen

Vaak zien we dat bedrijven in het MKB na een aantal jaren zijn doorgegroeid tot hun organisch-plafond. De omzetten zijn stabiel, maar de groei en ontwikkeling nemen af.

Toetreders in de markt, nieuwe technologieën, tekort aan personeel en verandering in klantgedrag brengen risico’s mee om op huidige voet door te gaan.

Het gevoel bekruipt je dat er iets moet veranderen, maar je weet eigenlijk niet precies wat. Je organiseert een brainstorm-sessie met je team en daar komen een aantal top ideeën uit. Iedereen gaat geïnspireerd verder met de orde van de dag en na een week zijn de top ideeën slechts nog post-its op een whiteboard waar we ooit iets mee moeten.

Wij snappen het hoor. Bij het grootste percentage van MKB organisaties gaat het op deze manier. En op korte termijn doet het eigenlijk ook geen pijn. We hebben het nog druk en het gaat nog goed, die stagnatie in groei zal vast wel te maken hebben met dingen waar we eigenlijk toch geen invloed op hebben. Komt wel goed. Toch?

Ja misschien komt het wel goed en misschien kun je zonder te innoveren prima blijven bestaan en omzet behalen, maar waarom zou je dat risico nemen? En wat gebeurt er als de groei blijft afnemen, tot stilstand komt en omzetten gaan dalen?

Groeistagnatie klinkt misschien niet als een urgente reden voor ondernemers om direct te investeren in innovatie, het gaat immers nog prima, maar innovatie is cruciaal om op lange termijn relevant te blijven.

De constante razendsnelle ontwikkeling in technologie, verandert het gedrag van mensen zo snel, dat veel bedrijven pas realiseren dat ze hun klanten niet meer weten te benaderen, wanneer het te laat is.

 

Nu denk je misschien: ja oké ik snap het. Ik wil relevant blijven, blijven groeien en mijn klanten aan me blijven binden, maar innoveren? Dat is toch alleen iets voor tech-bedrijven? Nou nee.

 

Innovatie is het ontwikkelen, testen en (heel goed) uitvoeren van ideeën die jouw bedrijf een competitieve voorsprong geven.

 

De drie belangrijkste vaardigheden en systemen voor innovatieve teams zijn:

Probleemoplossend vermogen en procedures voor borging en opvolging.
Beslissingsvaardigheid en procedures voor onderbouwde besluitvorming.
Procedures voor idee-ontwikkeling en idee validatie.

 

Die brainstorm is eigenlijk al jouw eerste stap naar innovatie. Maar zonder procedure voor borging en opvolging blijft een brainstorm vaak een mengelmoes van idee-ontwikkeling en probleemoplossing. Zonder prioritering, zonder beslissingen en zonder validatie of ideeën/oplossingen echt goed zijn. Waardoor er, zoals in de situatieschets eerder in deze blog, vrijwel nooit opvolging komt.

Maar hoe kun je nu de eerste stap zetten naar groei door innovatie? Laten we eens beginnen met: herkennen van urgente problemen en prioriteren van oplossingen. Wij gebruiken hiervoor de Lightning Decision Jam, maar er zijn tientallen effectieve methodieken om een gestructureerde brainstorm te leiden.

 

Een aantal tips om voor een effectieve brainstorm.

 • Wijs een moderator aan. 
Iemand die het proces begeleid en de tijd in de gaten houdt.
 • Zorg voor een timer. 
Hiermee houdt je de brainstorm efficient.
 • Gebruik post-its en whiteboard markers om ideeën en oplossingen op te schrijven. 
Hiermee dwing je jezelf om bondig en concreet te schrijven.
 • Alle ideeën/oplossingen gaan op post-its, zonder overleg en discussie. 
Hiermee stimuleer je deelname van alle teamleden, niet alleen degene die het hardst roepen.
 • Werk met een stem-systeem om het grootste probleem / beste idee te bepalen. 
Hiermee voorkom je dat degene die het beste kan overtuigen ook automatisch het beste idee heeft. Hiërarchie speelt op deze manier ook geen rol.
  Begin met het opschrijven van wat goed gaat en wat vervolgens wat minder goed gaat. (8 min)
 • Verzamel de problemen en stem/prioriteer op meest urgente problemen. (zonder overleg)
 Bijvoorbeeld: onze marketing uitingen leveren te weinig return on ad-spent. (ROAS)
 • Verduidelijk het probleem door “Hoe Kunnen We” vragen te formuleren (3 min) 
Bijvoorbeeld: HKW de effectiviteit van onze marketinginzet vergroten?
 • Schrijf mogelijke oplossingen zonder overleg op post-its. (5 min) 
Bijvoorbeeld: persona’s ontwikkelen om een beter beeld te krijgen van de doelgroep.
 • Stem/prioriteer op de beste oplossingen
 • Verzamel de beste ideeën/oplossingen en prioriteer ze a.h.v. impact en effort. (5 min)
 Je maakt een matrix met vier vlakken. Horizontaal staat de effort as van links naar rechts. Verticaal staat de impact as van beneden naar boven. Ideeën met de meeste impact en het minste effort staan links bovenaan (dit zijn de ideeën die het eerste uitgevoerd kunnen worden). Rechts onderaan staan de ideeën met weinig impact en veel effort. (deze ideeën kunnen doorgaans geschrapt worden.)
 • Maak de oplossing uitvoerbaar door hem te herformuleren en een verantwoordelijke aan te wijzen. 
Bijvoorbeeld: Bart gaat persona’s ontwikkelen voor de marketingcampagne van product-x, Sandy ontwikkeld twee advertising campagnes specifiek gericht op de persona’s. Na drie weken a-b testen meten we het resultaat in ROAS.

 

Maak je geen zorgen als de uitvoering niet meteen soepel verloopt of als het idee toch niet het beste idee was. Na wat oefening neemt deze brainstorm niet meer dan 30 minuten in beslag. Prima systeem om regelmatig nieuwe ideeën te genereren en in kleine stapjes problemen op te lossen.

Uiteraard is een goed brainstorm niet de enige stap die leidt tot innovatie, maar het is wel een goed begin. In de komende weken gaan wij nog meer artikelen delen over onze visie op innovatie. Inclusief handige tips om zelf in kleine stapjes een innovatiecultuur te ontwikkelen in jouw organisatie.

Op de hoogte blijven?

Wil je meer weten over innovatie of heb je hulp nodig bij de ontwikkeling van innovatie binnen jouw bedrijf? Get in touch.

Get in touch

Call us Mail us